Các sòng bạc Nevada ước có thể sử dụng một năm nhuận khác.

sòng bạc Nevada
Theo Dafabet cập nhật con số được tiết lộ bởi cơ quan quản lý trò chơi poker trong tuần này, doanh thu chiến thắng phòng trò chơi tại Silver State trong tháng trước là 945,5 triệu đô la Mỹ. Con số này giảm 4,5% so với 989,9 triệu đô la Mỹ giành được trong tháng Hai năm 2016 – tháng có thêm một ngày do năm nhuận.
Chiến thắng trò chơi strip đã giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong vòng 10 năm qua, các sòng bạc Nevada đã có 3 tháng Hai với doanh thu chiến thắng trò chơi trên 1 tỷ đô la Mỹ. Mức thấp nhất là 830,9 triệu đô la Mỹ vào tháng Hai năm 2009, trong thời kỳ suy thoái kinh tế.
Trong tháng Một năm nay, các sòng bạc Nevada đã giành hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ các tay chơi bạc, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các sòng bạc đã thu được 11,26 tỷ đô la Mỹ từ các tay chơi trong năm 2016, tăng 1,3% so với năm 2015.
Các sòng bạc thương mại (không phải bộ lạc) trên khắp nước Mỹ đã thu được tổng cộng 3,38 tỷ đô la Mỹ trong tháng Một, tăng 3,56% so với tháng Một năm 2016.
Con số thống kê toàn quốc cho tháng Hai vẫn chưa được tổng hợp.
Nevada hiện có hơn 270 sòng bạc.
Vào hôm thứ Hai, NFL đã chấp thuận kế hoạch của Raiders để chuyển đến Las Vegas. Một đội ngũ NFL tại Sin City dự kiến sẽ tạo ra 620 triệu đô la Mỹ trong hoạt động kinh tế hàng năm.